ششمی های خلاق tag:http://sheshom2818.mihanblog.com 2018-05-22T21:31:30+01:00 mihanblog.com خلاصه داستان شیخ صنعان 2015-01-23T07:24:41+01:00 2015-01-23T07:24:41+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/230 معصومه نادری                                                   خلاصه داستانشیخ صنعانشیخ صنعان ( یا  سمعان ) پیر و بزرگ عهد و زمانه‌ی خویش بود كه با چهارصد مرید در مكّه زندگی می‌كرد و به تعلیم و هدایت مردمان و عبادت پروردگار می‌پرداخت.... بقیه درادامه مطلب                                                                              خلاصه داستانشیخ صنعان

شیخ صنعان ( یا  سمعان ) پیر و بزرگ عهد و زمانه‌ی خویش بود كه با چهارصد مرید در مكّه زندگی می‌كرد و به تعلیم و هدایت مردمان و عبادت پروردگار می‌پرداخت....بقیه درادامه مطلب
                                                                                   
]]>
داستان منطق الطیر عطار به خلاصه 2015-01-21T14:43:39+01:00 2015-01-21T14:43:39+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/229 معصومه نادری داستان منطق الطیر عطار به خلاصهیکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود و مطمئن باشیم که غیر از خدا هیچ کس نیست و هرچه است از آن او و خود اوست.جمیع پرندگان جلسه ای تشکیل دادند تا سلطانی برای خود انتخاب کنند.رییس جلسه آنان که هدهد نامیده میشد گفت پادشاه پرندگان قبلا اتنخاب شده و نامش سیمرغ است ودر کوه قاف زندگی میکندو برای ملاقات او باید از هفت دره بگذریم.بقیه درادامه مطلب داستان منطق الطیر عطار به خلاصه

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود و مطمئن باشیم که غیر از خدا هیچ کس نیست و هرچه است از آن او و خود اوست.

جمیع پرندگان جلسه ای تشکیل دادند تا سلطانی برای خود انتخاب کنند.رییس جلسه آنان که هدهد نامیده میشد گفت پادشاه پرندگان قبلا اتنخاب شده و نامش سیمرغ است ودر کوه قاف زندگی میکندو برای ملاقات او باید از هفت دره بگذریم.


بقیه درادامه مطلب
]]>
سخنانی ازبزرگان 2014-12-31T19:31:08+01:00 2014-12-31T19:31:08+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/228 معصومه نادری سخنانی ازبزرگانما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم ولی به دنبال لذّت بردن می گردیم باید پذیرفت که...بقیه درادامه مطلب سخنانی ازبزرگان

ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم ولی به دنبال لذّت بردن می گردیم باید پذیرفت که...


بقیه درادامه مطلب
]]>
گفتگوی مدادوپاک کن 2014-12-31T17:28:09+01:00 2014-12-31T17:28:09+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/227 معصومه نادری  گفتگوی مدادوپاک کنمداد: متأسفمپاک کن : چرا ؟ تو هیچ کار اشتباهی نکردی .مداد : متأسفم چون به خاطر من اذیّت می شوی . هر وقت که من اشتباه  می کنم ...بقیه درادامه مطلب  گفتگوی مدادوپاک کن

مداد: متأسفم

پاک کن : چرا ؟ تو هیچ کار اشتباهی نکردی .

مداد : متأسفم چون به خاطر من اذیّت می شوی . هر وقت که من اشتباه  

می کنم ...


بقیه درادامه مطلب

]]>
بخش پذیری 2014-11-06T08:51:44+01:00 2014-11-06T08:51:44+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/226 معصومه نادری بخش پذیری  برای تقسیم بر بیشتر اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد. قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از 1 تا 15 درادامه مطلب آورده شده است. بخش پذیری

 

برای تقسیم بر بیشتر اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد. قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از 1 تا 15 درادامه مطلب آورده شده است.

]]>
آموزش ساعت ( نرم افزار ) (ریاضی پنجم) 2014-09-27T17:35:23+01:00 2014-09-27T17:35:23+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/225 معصومه نادری آموزش ساعت ( نرم افزار ) آموزش ساعت ( نرم افزار )]]>
انیمیشن های ریاضی پنجم 2014-09-27T16:28:29+01:00 2014-09-27T16:28:29+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/224 معصومه نادری انیمیشن های ریاضی پنجم عدد نویسی     بقیه درادامه مطلب انیمیشن های ریاضی پنجم

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

عدد نویسی

 

 

بقیه درادامه مطلب

]]>
انتخاب شماره صفحات متفاوت برای قسمتهای مختلف word 2014-09-05T14:11:28+01:00 2014-09-05T14:11:28+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/223 معصومه نادری انتخاب شماره صفحات متفاوت برای قسمتهای مختلف word     انتخاب شماره صفحات متفاوت برای قسمتهای مختلف word انتخاب شماره صفحات متفاوت برای قسمتهای مختلف word
 
 

انتخاب شماره صفحات متفاوت برای قسمتهای مختلف word

]]>
زمان بندی پیشنهادی تدریس ریاضی چهارم ابتدایی 2014-09-05T08:30:26+01:00 2014-09-05T08:30:26+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/222 معصومه نادری زمان بندی پیشنهادی تدریس ریاضی چهارم ابتدایی   زمان بندی پیشنهادی تدریس ریاضی چهارم ابتدایی
 

بودجه بندی ریاضی 4

]]>
کتابهای ریاضی چاپ 94-93 2014-09-05T08:27:30+01:00 2014-09-05T08:27:30+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/221 معصومه نادری کتابهای ریاضی چاپ 94-93   برای دریافت کتابهای ریاضی چاپ 94-93 روی کتابها کلیک کنید کتابهای ریاضی چاپ 94-93
 
برای دریافت کتابهای ریاضی چاپ 94-93 روی کتابها کلیک کنید

]]>
اسکناس در ریاضی چهارم و سوم 2014-09-05T08:22:37+01:00 2014-09-05T08:22:37+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/220 معصومه نادری اسکناس در ریاضی چهارم و سوم   همکاران محترم برای آموزش اعداد و محاسبات در ریاضی چهارم و سوم از اسکناس ( بازنمایی) استفاده می شود برای دریافت فایل و گرفتن پرینت به ادامه مطلب بروید.   ادامه مطلب   اسکناس در ریاضی چهارم و سوم
 

همکاران محترم برای آموزش اعداد و محاسبات در ریاضی چهارم و سوم از اسکناس ( بازنمایی) استفاده می شود

برای دریافت فایل و گرفتن پرینت به ادامه مطلب بروید.

 

ادامه مطلب

 

]]>
کاغذ و طلق ریاضی چهارم 2014-09-05T08:14:05+01:00 2014-09-05T08:14:05+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/219 معصومه نادری کاغذ و طلق ریاضی چهارم   همکاران محترم برای آموزش مفاهیمی چون محاسبات ،چهار ضلعی ها و کسر در کلاس چهارم نیاز به صفحه شطرنجی ،تخته میخی و نوارهای کسر دارید که میتوانید ضمن دانلود این ابزارها گرفتن پرینت در اختیار دانش آموزان قرار دهید و آنها با گذاشتن طلق شفاف روی آنها از ماژیک وایت برد استفاده کنند . برای دانلود به ادامه مطلب بروید.   ادامه مطلب کاغذ و طلق ریاضی چهارم

 

همکاران محترم برای آموزش مفاهیمی چون محاسبات ،چهار ضلعی ها و کسر در کلاس چهارم نیاز به صفحه شطرنجی ،تخته میخی و نوارهای کسر دارید که میتوانید ضمن دانلود این ابزارها گرفتن پرینت در اختیار دانش آموزان قرار دهید و آنها با گذاشتن طلق شفاف روی آنها از ماژیک وایت برد استفاده کنند . برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

 

ادامه مطلب

]]>
اثر تغییر نگرش بر تغییر رفتار 2014-08-06T05:14:50+01:00 2014-08-06T05:14:50+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/218 معصومه نادری اثر تغییر نگرش بر تغییر رفتار               مقوله نگرش و روند شکل‌گیری آن‌، از جمله مباحث جالب روانشناسی اجتماعی است‌. نگرش‌ها نقش بسیار مهمی در زندگی‌، اندیشه‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان دارند‌. روانشناسان معتقدند که وقتی نگرش فرد را تغییر می‌دهیم‌، می‌توانیم رفتار وی را نیز تغییر دهیم‌. پس هرچه بیشتر در مورد رفتارها آگاهی داشته باشیم تغییر نگرش افراد سهل‌تر خواهد بود‌. ...   بقیه درادامه مطلب         اثر تغییر نگرش بر تغییر رفتار
 
 
 
 
 
 
 
مقوله نگرش و روند شکل‌گیری آن‌، از جمله مباحث جالب روانشناسی اجتماعی است‌. نگرش‌ها نقش بسیار مهمی در زندگی‌، اندیشه‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان دارند‌.
روانشناسان معتقدند که وقتی نگرش فرد را تغییر می‌دهیم‌، می‌توانیم رفتار وی را نیز تغییر دهیم‌. پس هرچه بیشتر در مورد رفتارها آگاهی داشته باشیم تغییر نگرش افراد سهل‌تر خواهد بود‌.
...
 
بقیه درادامه مطلب
 
 
 

 
]]>
شب قدر چه شبی است؟ 2014-07-16T21:09:46+01:00 2014-07-16T21:09:46+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/217 معصومه نادری شب قدر چه شبی است؟ در طول سال یكی از شب هایی كه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است شب قدر می باشد. خداوند در بیان و انتساب بهترین مكان، كعبه را به عنوان بهترین مكان انتخاب كرده است و در میان انبیاء، پیامبر را به عنوان بهترین نبی در میان كتاب ها، قرآن را به عنوان بهترین كتاب و در میان ماه ها، ماه رمضان و در میان شب ها، شب قدر را به عنوان بهترین شب انتخاب كرده است. شب قدر شب بافضیلتی است كه فضیلت آن با هزار ماه برابری كرده و این نشان از اهمیت والای شب قدر است....   بقیه درادامه مطلب &nb شب قدر چه شبی است؟

در طول سال یكی از شب هایی كه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است شب قدر می باشد. خداوند در بیان و انتساب بهترین مكان، كعبه را به عنوان بهترین مكان انتخاب كرده است و در میان انبیاء، پیامبر را به عنوان بهترین نبی در میان كتاب ها، قرآن را به عنوان بهترین كتاب و در میان ماه ها، ماه رمضان و در میان شب ها، شب قدر را به عنوان بهترین شب انتخاب كرده است. شب قدر شب بافضیلتی است كه فضیلت آن با هزار ماه برابری كرده و این نشان از اهمیت والای شب قدر است....

 

بقیه درادامه مطلب

 

 

 

]]>
فواید روزه برای سلامت بدن 2014-07-01T13:02:39+01:00 2014-07-01T13:02:39+01:00 tag:http://sheshom2818.mihanblog.com/post/216 معصومه نادری فواید روزه برای سلامت بدن روزه فواید جسمی و روحی فراوانی برای انسان در بردارد و روزه داری، شفا بخش جسم و همچنین توان بخش، جان انسان است. تحقیقات ثابت می‌کند روزه داری درست که با کاهش 20 تا 30 درصد مصرف غذا همراه است، نتایجی چون کم شدن چربی‌های ذخیره، کم شدن میزان چربی خون و کلسترول و نیز فعال شدن سیستم ایمنی بدن را به دنبال دارد....   بقیه درادامه مطلب   فواید روزه برای سلامت بدن

روزه فواید جسمی و روحی فراوانی برای انسان در بردارد و روزه داری، شفا بخش جسم و همچنین توان بخش، جان انسان است. تحقیقات ثابت می‌کند روزه داری درست که با کاهش 20 تا 30 درصد مصرف غذا همراه است، نتایجی چون کم شدن چربی‌های ذخیره، کم شدن میزان چربی خون و کلسترول و نیز فعال شدن سیستم ایمنی بدن را به دنبال دارد....

 

بقیه درادامه مطلب

 

]]>