تبلیغات

كد ساعت

 ششمی های خلاق - تکلیف شب ، آثار مثبت و منفی ، خصوصیات ، مراحل و انواع آن
 
ششمی های خلاق
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معصومه نادری

فال حافظ

نویسندگان
نظرسنجی
شما به کدام درس علاقه بیشتری دارید؟


تکلیف شب ، آثار مثبت و منفی ، خصوصیات ، مراحل و انواع آن

درآموزش و پرورش کشورمان و حتی سایر کشورهای جهان موضوع تکلیف شب یکی از موضوعات بحث انگیز تعلیم و تربیت به شمار می آید. تکلیف شب ابزاری است که فرصت ها و فعالیتهای خارج از مدرسه ...

بقیه درادامه مطلب

 

 

تکلیف شب ، آثار مثبت و منفی ، خصوصیات ، مراحل و انواع آن

درآموزش و پرورش کشورمان و حتی سایر کشورهای جهان موضوع تکلیف شب یکی از موضوعات بحث انگیز تعلیم و تربیت به شمار می آید. تکلیف شب ابزاری است که فرصت ها و فعالیتهای خارج از مدرسه را برای رسیدن به اهداف برنامه درسی به طور موثر وآگاهانه به خدمت می گیرد. تکرار و تمرین و به قولی تکلیف شب به عنوان وسیله ای برای تثبیت یادگیری و کسب مهارت در آموزش های دریافت شده قدمتی به ازای تاریخ دارد. تا آن جا که لوحه های ثبت شده از زمان های قدیم نمایانگر تکلیف و تمرین بچه ها برای یادگیری است .
با توجه به اینکه در چند دهه اخیر تحولات عظیمی در زمینه روشهای تدریس در کشور ما به وجود آمده است ; هنوز برای تکلیف شب از روش های قدیمی استفاده می شود و متاسفانه تکلیف هنوز پیوند مستحکمی با اهداف آن برقرار ساخته است . لذا از ابعاد گوناگون موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم تا جایگاه واقعی این مقوله آموزشی را روشن سازیم

تعریف تکلیف شب

تکلیف از نظر لغوی فرمان به کاری دادن است یا کاری که شخص یا مقام یا نهادی انجام آن را به عهده کسی گذاشته است معنی شده است و از نظر آموزشی کلیه فعالیت هایی که معلمان در جهت تکمیل یا کاربردی کردن آموزشی های کلاسی یک دانش آموز مقرر می کند عنوان تکلیف را به خود می گیرد که هدف آن دست یابی دانش آموزان به مهارت های کلاسی نوشتاری حسی حرکتی فکری و... می باشد.

جایگاه تکلیف شب

اغلب دانش آموزان با شنیدن کلمه تکلیف دچار همان حالتی می شوند که موقع دندان درد به آنها دست می دهد. غالبا این حالت برای معلمان کسل کننده است . باوجود این تکلیف شب یکی از مهم ترین و کاراترین مولفه ها یا ابزار برای یادگیری و نیز تحقق اهداف برنامه درسی به شمار می رود مشروط بر اینکه بدانیم چگونه از آن استفاده کنیم .
چگونگی استفاده از این فرصت ها و فعالیت ها نیازمند تاکتیک ها و مطالعات منسجم است .

پژوهش درباره اهداف تکلیف در نوشته های معتبر نشان داده که اهداف کلیدی تکلیف شب عبارتند از :
1 ـ ابزار رشد شخصی و خود انضباطی دانش آموزان

2 ـ عامل اجرای مقررات و خط مشی ها

3 ـ تثبیت مطالب آموخته شده در ذهن و تقویت تجارب آموزشگاهی

4 ـ از بین بردن موانع اجرای برنامه درسی

5 ـ پرورش نیروی خلاقیت و ابتکار دانش آموزان

6 ـ توسعه روابط عمومی در فرآیند آموزش

7 ـ آموزش غیرمستقیم مسئولیت پذیری و نظم به دانش آموز

8 ـ فعال کردن دانش آموز در یادگیری

9 ـ برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه

10 ـ ایجاد عادت به مطالعه

11 ـ افزایش قدرت زمان بندی و توانا کردن دانش آموز در برنامه ریزی و مدیریت

12 ـ تعمیم آموخته ها در موقعیت های تازه

آثار مثبت تکلیف شب

*انجام تکلیف شب نقش موثری در تثبیت یادگیری دانش آموز دارد.


*آگاه شدن والدین از آنچه در کلاس می گذرد.

*پر کردن اوقات فراغت دانش آموز به شکل سالم .


*تعلیم آموخته ها در موقعیت های تازه و یافتن بینش های تازه و اضافی و توان به کارگیری یافته ها در موقعیت های دیگر.


*رشد فردی از قبیل پرورش احساس مسئولیت قدرت برنامه ریزی و مدیریت توان زمان بندی اعتماد به نفس و پشتکار.


*تقویت و غنی سازی برنامه درسی به عنوان مکمل برای آنچه امکان پرداختن و تجربه مستقیم آن در کلاس میسر نیست .


*تکلیف شب به بچه ها یاد می دهد که از رهنمودها پیروی کنند. مهارت های پژوهشی را به کار ببرند و تمرکز حواس داشته باشند.

* تکلیف شب سبب ایجاد مهارت هایی می شود که برای چیرگی بر دشواری های زندگی ضرورت دارند.

آثار منفی تکلیف شب

*عامل اجبار که فکر و نگرش شاگرد را نسبت به مدرسه و یادگیری تغییر می دهد.


*ایجاد تصور ناسالم از قبیل یک جا نشستن و یک کار را انجام دادن .


*بیزاری از مدرسه از دست دادن علاقه نسبت به درس خستگی روحی ناشی از تکرار.


*محروم شدن از اوقات فراغت و فعالیتهای اجتماعی مورد علاقه .


*برخورد بین والدین و فرزندان فشار والدین برای انجام دادن تکالیف و بروز تضاد بین روش تدریس معلمان و والدین .


*افزایش رفتارهای غیراخلاقی از قبیل : تقلب پاک کردن امضای معلم توسل به دروغ واگذار کردن انجام تکالیف به سایر اعضای خانواده و...


*با در نظر گرفتن این موضوع که معلمان به میزان یادگیری فرد فرد دانش آموزان توجه ندارند و تفاوت های فردی تمایلات استعدادها توان و نیازهای یادگیری آنها را مورد اغماض قرار می دهند تکلیف شب عامل شکنجه روانی دانش آموزان و بیشتر عامل ضایع کننده تمایلات و استعدادهای آنهاست .
راهکارهایی جهت رفع مشکل والدین با فرزندان


) فرزندان باید بیاموزند که انجام تکلیف درسی یک میدان نبرد نیست . نباید پیرامون تکلیف درسی کشمکش قدرتی وجود داشته باشد. آنان باید بیاموزند که شما مشاجره در مورد تکلیف درسی را تحمل نخواهید کرد.


2 ) فرزندان شما باید یاد بگیرند که تکالیف درسی شان را مسئولانه انجام دهند. آنها باید بفهمند که کمک هایی که از شما انتظار دارند. محدود است و باید تکالیف خود را به صورت کارآمد پربار و به موقع انجام دهند و به چنان اتکا به نفسی دست یابند که بدون کمک دیگران از عهده هرگونه تکلیف درسی واگذار شده برآیند.


3 ) بچه ها باید یاد بگیرند که زمان موجودشان را برای پروژه های بلند مدت و وظایف بزرگتر و پیچیده خود تقسیم بندی کنند.


4 ) فرزندانتان باید یاد بگیرند که صرف نظر از آنکه والدین در منزل باشند یا خیر مسئول تمام کردن تکالیف درسی شان هستند. آنها باید بیاموزند که غیرمسئولانه عمل کردن را در مورد تکلیف درسی نخواهید پذیرفت .

خصوصیات تکلیف شب مناسب از نظر تحقیقات تربیتی

مقدار تکلیف باید متعادل باشد به طوری که ذوق و شوق دانش آموز را برای تحصیل از بین نبرد.


طول زمان انجام تکلیف متناسب با ویژگی های دانش آموزان باشد. طول زمان مناسب برای انجام تکالیف دانش آموزان ابتدایی بیشتر از یک الی دو ساعت نباشد.


تکلیف شب باید چند بعدی باشد به طوری که مهارت های کلاسی نوشتاری کاوشگری اجتماعی عاطفی و... را پرورش دهد.


در تعیین موضوع تکلیف به علائق و استعدادهای دانش آموزان و تفاوت های فردی توجه شود.

مثلا برای دانش آموزان قوی تکالیف پروژه ای و برای دانش آموزان ضعیف تکالیف امتدادی و تمرینی تعیین گردد.


تکلیف باید تا آنجا که امکان دارد بامحیط زندگی یادگیرندگان مرتبط باشد تا آنان بتوانند از تجربه های یادگیری در موقعیت های گوناگون و درس های متفاوت استفاده کنند .

« جان دیویی » 2 می گوید : « آموزش و پرورش البته امر مهمی است ولی مهم تر از آن زندگی کردن است » . بنا بر این هدف آموزش و پرورش درمرحله اول باید بهبود وضع زندگی باشد و مشق شب هم باید با زندگی کودک متناسب باشد.


تکلیف باید با رشد جسمی عاطفی و شناختی دانش آموز مرتبط باشد

مراحل طراحی تکلیف درسی(ترمیمی) در ارزشیابی توصیفی

١- هدف باید مشخص شود. این هدف باید با تحلیل و تفسیر اطلاعات به دست آمده از عملکرد دانش‌آموز یا گروهی از دانش آموزان تعریف شود.یعنی باید در راستای اصلاح ضعف یا بهبود و ارتقای توانایی خاصی باشد.

٢-فعالیت مناسبی را برای دانش آموز تعریف شود. این فعالیت باید با هدف، ضعف و توانایی دانش آموز‌ یا گروهی از دانش آموزان متناسب باشد.

-٣-دانش‌آموز یا دانش آموزان، افراد ذی‌نفع و همکار ، مانند والدین و یا هم‌کلاسی‌ها را توجیه کنید.

• ۴- روند اصلاح و بهبود عملکرد دانش آموز بررسی شود.

انواع تکالیف درسی از منظر هدف--- تکالیف تمرینی

این نوع تکالیف، قدیمی ترین ورایج ترین تکالیف درسی در مدارس هستند. معمولاً به صورت کتبی و برای تثبیت یادگیری به روش تکرار و تمرین اجرا می‌شود. این تکالیف در صورت کثرت استفاده، ملال‌انگیز وخسته کننده است و اگر بیش از حد استفاده شود، همان مشق های پرمشقتی است که همه‌ی ما تجربه‌ی آن را در ذهن داریم.

انواع تکالیف درسی از منظر هدف--- تکالیف آماده سازی

این گونه تکالیف بیش‌تر برای درس های روزهای بعد به کار می‌رود.

مثلاً اگر قرار است هفته ی آینده، درس گیاهان تدریس شود شما می‌توانید از پیش به دانش‌آموزان خود بگویید که بخش گیاهان را ورق بزنند یا این که تعدادی برگ یا دانه‌ی گیاهان را جمع‌آوری کنند و به کلاس درس بیاورند و یا تکالیفی شبیه این را اجرا کنند.

شما با این کار درآن‌ها برای فهم درس جدید آمادگی ایجاد کرده اید.

انواع تکالیف درسی از منظر هدف--- تکالیف امتدادی و بسطی

این نوع تکالیف شاگردان را از سطح کلاس بالاتر می‌برد و دانش و مهارت و تجربه‌ی آن‌ها را توسعه می‌دهد. این تکالیف می‌تواند به صورت پروژه به دانش‌آموزان، ارائه شود. مثلاً به دانش‌آموزان گفته شود که در کتابخانه کتابی درباره‌ی سنگ ها پیدا کنند و قسمت هایی از آن را به کلاس ارائه دهند .

انواع تکالیف درسی از منظر هدف--- تکالیف خلاقیتی

معلم با ارائه ی این نوع تکالیف دانش‌آموزان را وادار می کند با روش و راه جدیدی کاری را عملی سازند یا اثر کاملاً جدیدی از خود ارائه دهند. در درس هنر و بنویسیم این تکالیف جایگاه خاصی دارد.

http://school-5.blogfa.com/

نوع مطلب : مقاله های آموزشی، 
برچسب ها : تکلیف شب، آثار مثبت و منفی، خصوصیات، مراحل و انواع آن،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 خرداد 1396 08:00 ب.ظ
I think that is among the such a lot significant info for me.
And i'm glad studying your article. However want to statement on some common things,
The site taste is great, the articles is in reality nice : D.
Just right task, cheers
جمعه 1 اردیبهشت 1396 04:15 ق.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.

Also, I've shared your web site in my social networks!
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:50 ب.ظ
Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. That is a really smartly written article.
I will make sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank you for the post.
I will certainly comeback.
پنجشنبه 1 اسفند 1392 02:30 ب.ظ
دوشنبه 16 دی 1392 06:44 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :